ARE del Barri de Sant Crist

ÀREA RESIDENCIAL ESTRATÈGICA DEL BARRI DE SANT CRIST

 

El barri de Sant Crist es troba situat al nord-oest del nucli de Badalona. Els seus límits són: al sud-est, el carrer d’Abat Escarré que transcorre paral·lelament a la C-31 a una cota mes baixa, al sud-oest la Rambla Sant Joan, i al nord-est el carrer Coll i Pujol. La zona presenta una topografia amb un acusat pendent en direcció a l’autopista i al mar, i els carrers que transcorren en sentit mar queden tallats en arribar a l’autopista. Tan sols la Rambla de Sant Joan i del carrer de Coll i Pujol creuen per sota el nivell de la C-31 permetent connectar el barri de Sant Crist, pels seus dos extrems, amb el centre.

 

L’ARE del barri de Sant Crist té com a principals objectius el desenvolupament de un nou sector residencial que generi una nova façana del barri davant la C-31 i que, alhora, permeti la construcció del lateral d’aquesta via, entre el carrer de Coll  Pujol i la Rambla de Sant Joan.

 

El Pla Director urbanístic de l’ARE de Sant Crist preveu la construcció de 176 nous habitatges i el reallotjament o la indemnització de les persones i famílies afectades. Tots els habitatges nous es preveuen de protecció oficial, en les diferents modalitats de protecció. En aquest enllaç es pot veure la memòria descriptiva  i la informació relacionada amb el planejament vigent.

 

En aquests moments hi ha obert un procés de re definició i actualització de les previsions del PDU, que portarà a l’aprovació d’una modificació puntual del mateix.

NOVETATS: El Consorci ha aprovat i publicat les bases per obrir un procés de pública concurrència per l’adquisició d’immobles situats a la zona d’execució dels laterals de la C-31 al sector de l’ARE de Sant Crist. Podeu accedir a la documentació des de l’apartat Comunicació d’aquest Web. També la podeu consultar en el Diari Oficial de la Generalitat numero 7804, de data 06/02/2019
Ha estat signat un Conveni de cooperació horitzontal entre el Consorci i l’Institut Català del Sòl per la redacció de la figura de planejament necessària i del projecte bàsic i executiu per la construcció d’un edifici de 24 habitatges al Passatge Fortuny. El podeu consultar al Portal de Transparència d’aquesta web