Anunci sobre aprovació de les bases per l’adquisició d’immobles situats a la zona d’execució del lateral de la C-31 al sector de l’ARE de Sant Crist de Badalona

Anunci sobre aprovació de les bases per l’adquisició d’immobles situats a la zona d’execució del lateral de la C-31 al sector de l’ARE de Sant Crist de Badalona
Publicat al DOGC 7804 de data 06/02/2019