Signatura del  Conveni de cooperació horitzontal per l’execució dels projectes d’urbanització del polígon 1A

S’ha produït la signatura del  Conveni de cooperació horitzontal per l’execució dels projectes d’urbanització del polígon 1A de l’ARE l’Estrella i de re-urbanització del carrer Torrent Batllòria,

L’objecte d’aquest conveni és fixar les condicions per les quals el Consorci i l’Ajuntament, mitjançant cooperació horitzontal, realitzaran la contractació conjunta de les obres i altres prestacions per l’execució dels projectes d’urbanització del polígon 1A de l’Estrella i de reurbanització del Carrer Torrent de la Batllòria.

A més, el conveni té per objecte regular el mecanisme de compensació de les despeses en funció de l’àmbit propi de les parts, per tal de garantir la repercussió dels costos assumits durant l’execució dels projectes aprovats per cadascun dels ens.

 

El pressupost total per l’execució de les obres ascendeix a un import de 7.300.969,16 € (IVA inclòs desglossat de la següent manera:

  • Obres d’urbanització del projecte del polígon 1A de l’ARE l’Estrella de Badalona, aprovat pel Consorci = 6.249.548,35 €.
  • Obres de reurbanització del projecte del carrer Torrent de la Batllòria, aprovat per l’Ajuntament = 1.051.420,81 €.

 

Es pot consultar el conveni signat seguint l’enllaç següent: Consultar Conveni