Pla de millora urbana per l’ordenació volumètrica de la parcel·la del Passatge Fortuny 5 -7 de Badalona

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Badalona va aprovar en la seva sessió del dia 7 d’octubre de 2019, el Pla de millora urbana per l’ordenació volumètrica de la parcel·la del Passatge Fortuny 5-7 de Badalona, presentat per aquest Consorci urbanístic. Aquest pla de millora urbana, que podeu consultar seguint aquest enllaç, defineix els criteris que han de servir perquè el Consorci construeixi  un edifici de 24 habitatges destinats al reallotjament dels propietaris afectats per l’ARE de Sant Crist.

També es pot consultar aquest acord en el Butlletí Ofical de la província de Barcelona (BOP), de data 28/10/2019, seguint aquest enllaç.