Licitació dels serveis de qualitat de les obres del projecte d’urbanització del polígon 1A

La Comissió Executiva del Consorci va convocar en la seva reunió del dia  08/03/2024 la licitació dels serveis de qualitat de les obres del projecte d’urbanització del polígon 1A de l’ARE L’Estrella i del projecte d’urbanització del carrer Torrent de la Batllòria, els serveis de coordinació de seguretat i salut i la direcció d’obres de les mateixes obres. Podeu Consultar la documentació i la convocatòria  en el perfil del contractant.