El Consell General aprova els Estatuts i les Bases del Polígon 1B de l’ARE de l’Estrella

El Consell General va aprovar, en la seva sessió del dia 28 de juny de 2021, els Estatuts i les Bases del Polígon 1B de l’ARE de l’Estrella

Descarregar anunci